Ολοκληρωμένη Διαχείριση

Blue and Green Bold & Bright Project Progress Timeline Infographic
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ AGRO 2.4.

Τα ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ είναι πιστοποιημένα για την «ΕΚΚΟΚΚΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ», σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου AGRO 2.4.

Ένα ξεχωριστό πρότυπο ποιότητας για το βαμβάκι, που περιγράφει τις απαιτήσεις ως προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις (που παραλαμβάνουν βαμβάκι που έχει παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης), προκειμένου να το εκκοκκίσουν και να το διαθέσουν στην αγορά ως εκκοκκισμένο βαμβάκι Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται:

– στην τήρηση της “ιχνηλασιμότητας” του βάμβακος από την παραλαβή του σύσπορου (το οποίο έχει παραχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2.1. και 2.2.) και τη διαδικασία εκκόκκισής του, μέχρι την παραγωγή και διάθεση του εκκοκκισμένου βάμβακος (ίνα) ως τελικό προϊόν Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

– στην αποφυγή υποβάθμισης της ποιότητας του βάμβακος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε όλη την παραγωγική διαδικασία και τους χειρισμούς της επιχείρησης.

Σε συνεργασία με:

– Την Corteva Agriscience Hellas τη μόνη μεγάλη εταιρεία στον τομέα των γεωργικών επιστημών που είναι πλήρως αφιερωμένη στη γεωργία

– Και τη NOVACERT τη μεγαλύτερη εταιρεία συμβούλων στην Ελλάδα στον αγροπεριβαλλοντικό τομέα και τη βιομηχανία τροφίμων της χώρας

  •  

Και επιπλέον, μέσω της χρήσης πρωτοποριακών τεχνολογικών εργαλείων όπως:

– Το i-AGRO πληροφοριακό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης

– και το i-farma εφαρμογή λογισμικού που απευθύνεται στον σύγχρονο αγρότη για την διαχείριση της αγροτικής του εκμετάλλευσης

Εγγυόμαστε ουσιαστικά τη βελτιστοποίηση της πληροφορίας για την ιχνηλασιμότητα, που επικεντρώνεται αρχικά στη βελτιστοποίηση της «τοπικής αλυσίδας εφοδιασμού», από το χωράφι έως στο νήμα. Επιπλέον, το πρότυπο AGRO 2.4 έχει εναρμονιστεί και ενσωματώνει τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου  BCI  (BETTER COTTON INITIATIVE), συνεπώς η πιστοποίηση μας με AGRO 2.4 ισοδυναμεί με την πιστοποίηση BCI, οδηγώντας μας σε ανώτερη ποιότητα ιχνηλάσιμου βαμβακιού και σε αύξηση της στρεμματικής απόδοσης του παραγωγού.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και τους παραγωγούς βάμβακος, συμμετέχουμε στο ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης της Συμβολαιακής Γεωργίας.

Οι παραγωγοί έχοντας συνάψει συμβόλαια πώλησης με τα ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ρευστότητα εντός της παραγωγικής περιόδου και μειώνουν το κόστος παραγωγής τους, μέσω χρηματοδότησης που παρέχεται με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Επιπλέον, μέσω της Συμβολαιακής Γεωργίας οι παραγωγοί αποκομίζουν τα ακόλουθα οφέλη:

– Άμεση ρευστότητα στην καλλιεργητική περίοδο.

– Δυνατότητα αγοράς αγροτικών εφοδίων , φαρμάκων κλπ. σε καλύτερες τιμές.

– Εκ των προτέρων εξασφάλιση αγοράς της παραγωγής.

– Πιστοποίηση της υψηλής ποιότητας του παραγόμενου βαμβακιού.

– Άμεση εξόφληση στην τιμή που έχει ήδη συμφωνηθεί στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
Μέσω της συνεργαζόμενης επιχείρησης ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ (Γεωργικά Είδη & Προϊόντα) και με γνώμονα τις αρχές καθετοποίησης της αγροτικής παραγωγής, καλύπτουμε τους σύγχρονους καλλιεργητές και σε επίπεδο αγροτικών εφοδίων. Με επιστημονικά καταρτισμένο προσωπικό ( γεωπόνοι) που διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία, συνδράμουμε στην επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού αγροτικών εφοδίων για τους καλλιεργητές βάμβακος και σιταριού.
ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

Γνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία του «σπόρου» στην γεωργική διαδικασία, το εκκοκκιστήριο μας ασχολείται και με την σποροπαραγωγή στην προσπάθεια μας για σημαντική αναβάθμιση στις αποδόσεις των καλλιεργειών και στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του παραγόμενου βαμβακιού, μέσω της χρήσης «πιστοποιημένων σπόρων βαμβακιού».

Τα εκκοκκιστήριά μας διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία για παραγωγή σπόρων βαμβακιού υψηλής ποιότητας με τις λιγότερες δυνατές μηχανικές βλάβες στον παραγόμενο σπόρο.

Χαρακτηριστικά συνεργαζόμαστε με αξιόλογες εταιρείες του χώρου, όπως η CORTEVA & η SIPCAM HELLAS.

ΣΙΤΑΡΙ

Η εταιρεία μας έχοντας πολυετή πορεία στον χώρο των αγροτικών προϊόντων έχει επεκταθεί και στον τομέα της εμπορίας σιτηρών.

Συγκεκριμένα εμπορεύεται σκληρό σίτο, μαλακό σίτο, κριθάρι και βρώμη. Αξιόλογες ποσότητες των προϊόντων αυτών εξάγονται όπως επίσης και πωλούνται σε μονάδες επεξεργασίας ( μύλους) εντός Ελλάδος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διαθέτουμε νέα, αεριζόμενη αποθήκη επιφάνειας 4.400 τετραγωνικών όπου συντελείται η φυσική ξήρανση και διατήρηση του βαμβακόσπορου καθώς και η αποθήκευση των παραγόμενων σιτηρών.

Έχει κατασκευαστεί με τις πιο σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές, διαθέτοντας ειδικό σύστημα αερισμού ( δάπεδο με κανάλια εξαερισμού) ώστε να διασφαλιστούν μακροχρόνια τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία μας προωθεί τις εξαγωγές εκκοκκισμένου βαμβακιού στο διεθνές εμπόριο. Πέραν των ποσοτήτων σε προϊόν για αξιοποίηση από την μητρική εταιρεία (ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) , οδηγούμαστε σε αξιόλογες εξαγωγές με κυριότερες χώρες προορισμού την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιταλία.