Οικονομικά Στοιχεία

2021

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΚ ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΕ 31.12.2021