ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΊΡΗΣΗΣ

Blue and Green Bold & Bright Project Progress Timeline Infographic
Εγγυόμαστε τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση της παγκοσμιοποιημένης αλυσίδας εφοδιασμού, με την εφαρμογή ενός συστήματος «ιχνηλασιμότητας»

Στα ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ & σε συνεργασία με:

  • Την Corteva Agriscience Hellas, τη μόνη μεγάλη εταιρεία στον τομέα των γεωργικών επιστημών, πλήρως αφιερωμένη στη γεωργία και
  • Την  NOVACERT, τη μεγαλύτερη εταιρεία συμβούλων στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και καινοτόμες υπηρεσίες, μέσω προηγμένων τεχνολογιών που παρέχουν συνεχώς προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, στον αγροπεριβαλλοντικό τομέα και τη βιομηχανία τροφίμων της χώρας.
Βελτιώσαμε την «brand value» του προϊόντος μας δημιουργώντας επιπλέον αξία στην αντίστροφη αλυσίδα εφοδιασμού, εφαρμόζοντας ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με στοιχεία συστήματος ποιότητας.

Με κύριο χαρακτηριστικό του την «ιχνηλασιμότητα», το συγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης βασίζεται στις νομικές απαιτήσεις, την ορθολογική χρήση όλων των εισροών (νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα)
και την παρακολούθηση και έλεγχο όλων των φάσεων παραγωγής.

Στόχος του, η προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή καθώς και η παραγωγή επώνυμων, ποιοτικών, ασφαλών και ανταγωνιστικών προϊόντων.
Η AGROCERT έχει αναπτύξει τα πρότυπα:
AGRO 2.1 & AGRO 2.2, τα οποία περιγράφουν τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί μια γεωργική εκμετάλλευση,
για να είναι πιστοποιημένη για την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης στην παραγωγή των προϊόντων της.
• Ένα ξεχωριστό πρότυπο για το βαμβάκι δημιουργείται AGRO 2.4 το οποίο έχει εναρμονιστεί και ενσωματώνει τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου BCI ( BETTER COTTON INITIATIVE),
το οποίο αφορά την εκκοκκισμό βαμβακιού. Ειδικά για το βαμβάκι, η πιστοποίηση με AGRO 2.4 θα ισοδυναμεί με την πιστοποίηση BCI.

Τα ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΟΦΑΔΩΝ είναι πιστοποιημένα για ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ( πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2)
και ΕΚΚΟΚΚΙΣΗ Η / ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΜΕΝΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ( πρότυπο AGRO 2.4 ).